Error
  • You are not authorised to view this resource.

Voorpagina

De Klootzak

{xtypo_quote}We kennen ze allemaal; de klootzakken in onze omgeving. Allemaal hebben we wel een klootzak, of de vrouwelijke equivalent ervan binnen onze sociale – of werkkring. Van die types die je het liefst met hete teer zou overgieten om ze vervolgens in agressief zuur achter te laten; opgeruimd staat netjes. Ikzelf heb ook zo iemand in mijn netwerk. Die man is zo bot en sociaal onvaardig dat ik het zelfs een kogel niet aan zou willen doen om met hem in aanraking te laten komen. En iedereen in mijn omgeving denkt er zo over. Met de botte bijl om zich heen slaand snoeft, beledigt en schoffeert hij zich een weg door zijn ellendige leven. Laatst nog was ik met een groepje vrienden in de kroeg en kwam de proleet ter sprake. We waren het er allemaal over eens dat deze vleesgeworden scheldpartij het levensrecht allang had achtergelaten. Eensgezind dronken we nog een glas en het werd die avond erg gezellig.

Enigszins duf van teveel drank bedacht ik me de volgende ochtend bijna onthutst dat we veel gezelligheid van de vorige avond te danken hadden gehad aan onze eerder genoemde klootzak. De groepsband die we hadden gevoeld konden we voor een belangrijk deel op zijn conto schrijven. Deze verrassende gedachte zette me verder aan het denken. Onterecht heb ik altijd gedacht dat de klootzak een ongewenste dissonant is in onze omgeving, want dat is niet zo. De klootzak is een noodzakelijke voorwaarde in onze sociale celstructuur. Zonder hem (of haar) zouden de groepsbindingen veel instabieler zijn en de groepen dus veel eerder uiteenvallen met alle onwenselijkheden als gevolg. De klootzak is dus net zo noodzakelijk in onze groepen als de atoomkern in het atoom. En nemen we nòg een stapje, dan zouden we kunnen concluderen dat onze organisaties die klootzak ook nodig hebben voor het noodzakelijke groepsgevoel.

Als opgeleid personeelfunctionaris, ik studeerde personeelwetenschappen aan de universiteit in Tilburg, kan ik me niet herinneren deze theorie ooit te zijn tegengekomen tijdens mijn studie. En ik denk dat dit een gemiste kans is. Ik pleit derhalve voor de introductie van een nieuw vak dat onze samenleving hechter zal maken dan ooit tevoren: Klootzakkologie. En omdat de academische wereld ook wel weer wat glans behoeft zouden de economische faculteiten hun opleidingsaanbod kunnen verrijken met Sociale – en Bedrijfsklootzakkologie; ik heb alvast één geschikte hoogleraar in mijn kennissenkring! {/xtypo_quote}