Error
  • You are not authorised to view this resource.

Voorpagina

Wat is Entertainment?

{besps}wat_is_entertainment|width=450|height=300|sdur=5|bgcol=449999|align=3|sort=0|{/besps}

Entertainment is een erg breed begrip. In de evenementenwereld wordt entertainment vaak onderscheiden van theater en (professionele) muziek. De reden is duidelijk. Met entertainment wordt hier bedoeld een flexibel inzetbare vorm van (muzikale) animatie, dit in tegenstelling tot de ‘hogere’ vormen van vermaak. Als sociale wetenschappers en als entertainmentschrijvers kijken wij toch ietwat anders aan tegen entertainment. Entertainment heeft veel functies. Eén ervan is die, die ik zojuist omschreef. Maar entertainment is veel breder en kan dus ook veel breder - en toegepast worden ingezet. Entertainment kan de mensen bij de les houden, entertainment kan drempels verlagen bij rigoureuze veranderingen in organisaties, entertainment kan onderhoudend en leerzaam zijn of de aandacht op iets doen vestigen. Entertainment verbetert een sfeer waardoor processen geolieder kunnen lopen en entertainment kan motiveren. Kortom, door je verstand te gebruiken kun je entertainment dusdanig inzetten dat jouw doelen bereikt kunnen worden. Dat mensen vervolgens ook nog geëntertaind worden is wellicht zelfs een bijzaak maar wel mooi meegenomen.

 

Maar hoe doe je dat? De praktijk leert dat evenementen- en organisatiebureau’s niet veel meer zijn dan vermaakcafetaria’s. Ze verkopen hun diensten met spectaculaire plaatjes van artiesten, locaties en voedselcomposities om vervolgens hun evenementen in te vullen met de beproefde standaardpakketten. Een ander lampje, een fancy kleurtje en een ludiek snackje en hoppakee, het feestje is op maat. Het belangrijkste deel van hun tijd besteden ze vervolgens aan het organiseren van het evenement. En organiseren is standaard werk. Het is niet meer dan zorgen dat verschillende partijen op bepaalde momenten op bepaalde tijden aanwezig zijn om hun ding te doen om vervolgens op bepaalde tijden plaats te maken voor weer iets anders.

 

Het Entertainment Atelier is een intelligent entertainmentbureau. Wij zien het als uitdaging om het entertainment zoveel mogelijk te doen aansluiten bij datgene wat de opdrachtgever wil bereiken. Maar we gaan verder. Voordat we een voorstel schrijven hebben we bij voorkeur intensief contact met een opdrachtgever om in onderling overleg te komen tot een entertainmentpakket dat niet alleen aansluit bij de gewenste sfeer maar dat ook aansluit bij die organisatiedoelen waar zelfs de betreffende organisatie niet aan had gedacht. Wij hebben de acts die bij uitstek geschikt zijn om flexibel ingezet te worden en is dit niet mogelijk dan schrijven we iets nieuws.

En om dit alles een beetje populair te benoemen hanteren we soms lelijke termen als Infotainment, edutainment en catertainment maar dat doen we om duidelijk te maken dat wij eerst nadenken en dan doen.