Error
  • You are not authorised to view this resource.

Voorpagina

Totaal Concept

Voor een aantal goede relaties verzorgen wij alle evenementen. Dit behelst meer dan alleen het jaarlijkse personeelfeest. Wij bereiden themabijeenkomsten, productpresentaties en beurzen voor, we organiseren nieuwjaarsborrels, kleden ontvangsten in van belangrijke (buitenlandse) gasten, maken bedrijfsfilms en ondersteunnen allerlei bedrijfsveranderingen. Door onze inzet verlopen projecten op het gebied van bijvoorbeeld MVO of Het Nieuwe Werken veel harmonieuzer. In nauwe samenwerking met het management zijn wij in staat het beleid op een dusdanige manier (theatraal) te ondersteunen dat drempels die er bij veranderingsprocessen nu eenmaal altijd zijn, enorm worden verlaagd. Ook weten wij een product of een bedrijf door onze unieke aanpak net iets meer te kleuren.